Rock

Usłyszysz tu zarówno klasyki gatunku, jak i nowo powstałe, niekoniecznie typowo rockowe utwory.

We wtorki, czwartki oraz soboty od godziny 6:00 do godziny 9:00