Czy rytuały mają sens?
Co zrobić jeśli zostały dwa miesiące życia?
Kogo wziąć ze sobą do bunkra?