Audycja ma na celu zachęcić społeczność studentów (i nie tylko!) do czynnego wzięcia udziału w nadchodzących wyborach. Naszymi gośćmi w studiu zielonym byli Jakub Zadykowicz oraz Juliusz Błażewicz z Samorządu Studentów UMB. Wywiązała się pomiędzy nami długa i ciekawa rozmowa, w której chłopaki zajęli role niekwestionowanych ekspertów. Mogliśmy ich wypytywać całymi godzinami, ale postanowiliśmy wreszcie postawić kropkę. Nic straconego – jest spora szansa, że jeszcze się z nimi w studiu spotkamy.